Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

(více viz příloha včetně orientačního mapového podkladu)
Tichá (okres Nový Jičín)
č. p. 24, 32, 42, 71, 77, 78, 80, 82, 98-105, 107, 108, 119, 121, 129, 132, 138, 139, 141, 147, 164, 177, 178,
179, 182, 193, 203, 206, 211, 216, 217, 218, 235, 236, 238, 245, 250, 258, 260, 269, 273, 295, 326, 329, 332,
339, 357, 363, 366, 367, 372, 375, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 387-391, 394, 399, 400, 401, 403, 407,
411, 415, 416, 420, 423, 430-435, 438, 446, 449, 451, 456, 459, 461, 464, 465, 466, 467, 471, 473, 475, 477,
478, 479, 483, 486, 491, 497, 519, 525, 526, 535, 536, 541, 561, 562, 575, 583, 610, 611, 621
kat. území Tichá na Moravě (kód 766992): parcelní č. 30, 49/6, 67/11, 67/14, 67/17, 67/18, 67/19, 67/21,
67/22, 67/23, 67/24, 126/3, 247/1, 655, 658/3