Obec Tichá se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah internetových stránek

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - Tichá.cz

Soulad s mezinárodními normami

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

z důvodu nepřiměřené zátěže, kterou by způsobily náklady na úpravu stávající podoby webových stránek ve vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele webových stránek:

  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu)
  • Některé dokumenty a soubory neobsahují textovou vrstvu (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
  • Některá multimédia nejsou dostupná včetně textové alternativy s mluveným slovem neobsahují titulky (Pravidlo 1.1 Textové alternativy a související Pravidlo 1.2 Multimediální prvky závisející na čase)

Na uvedení nepřístupného obsahu do souladu se zákonem se aktuálně pracujeme.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Na tomto webu mohou být zveřejňovány dokumenty ve formátu PDF. Zpravidla se jedná o vygenerované či skenované dokumenty. Ty často přicházejí od třetích stran v již nepřístupné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems.

Na tomto webu mohou být také zveřejňovány dokumenty ve formátech Microsoft Office a jiných kancelářských nástrojů (s příponou DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, PPT apod.). Tyto dokumenty jsou na tomto webu zveřejňovány zpravidla v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF). Někdy lze tyto dokumenty zobrazit přímo v prohlížeči. Lze si také stáhnout kancelářský balík na stránkách společnosti Microsoft, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. 9. 2020.

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení dle čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523: Posouzení provedené třetí stranou, dodavatelem technického řešení webových stránek - dGovernment.cz.

Prohlášení bylo revidováno dne 2023. 06. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

obecni.urad@ticha.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:

help@dgovernment.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz