Jak a kdy hradit poplatek a odpady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle platné vyhlášky obce na r. 2023:
sazba 545,00 Kč / 1 poplatníka splatný do 30.06.2023

Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet: 6023801/0100, jako VS uveďte vždy vaše číslo popisné.

Harmonogram svozů 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz komunálního odpadu se v naší obci provádí vždy v sudé středy a provádí jej firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2023

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

11

8

8

5

3

14

12

9

6

4

1

13

25

22

22

19

17

28

26

23

20

18

15

27

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

29

 

 

Plné popelnice musí být přistaveny v den svozu od 6:00 hodin. Nebudou-li přistaveny v čas, nebudou vyvezeny.

Nové kovové popelnice o objemu 110 litrů je možné zakoupit i na Obecním úřadě v Tiché. Zde také obdržíte červený čárový kód, který je nutné nalepit na popelnici. Popelnice bez čárového kódu není firma AVE oprávněna vyvézt.

Tříděný odpad:

  • papír - každý sudý čtvrtek
  • plasty - každý pátek
  • ostatní druhy (sklo, kov, nápojové kartony) - dle potřeby na vyžádání obce

 

SEZNAM SBĚRNÝCH MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Horní konecStřed obceDolní konecNa Žuchově
U točny autobusůU obchodu COOPU ČOV U domu č.p.586
U Vašíčkova mostuU garáží směr k fotbalovému hřištiU bývalého obchoduPanorama
U transformátorové stanice U stolařství 
U pěstitelské pálenice Pružiny (u č.p. 316) 

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu,
z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý – obal do popelnice nepatří (obsahuje nebezpečné látky a patří do nebezpečného odpadu).

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.

 

Modrý kontejner na PAPÍR

Patří sem:

Do kontejneru můžeme vhodit například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Nepatří sem:

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Žlutý kontejner na PLASTY

Patří sem:

Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren.

Nepatří sem:

Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

Zelený kontejner na SKLO

Patří sem:

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například láhve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Nepatří sem:

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Oranžový kontejner na NÁPOJOVÉ KARTONY

Patří sem:

Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

 

Nepatří sem:

Měkké sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Jedná se o odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i z kuchyní. Primárně bychom měli tento odpad vhazovat do kompostéru na zahradách. Nemáte-li k dispozici kompostér, je možné k tomuto sběru využít hnědé kontejnery. Pro naši obec sváží firma ASOMPO, a.s. v termínu od dubna do listopadu, a to vždy 2x týdně (pondělí a čtvrtek). Celoročně je také možné tento odpad vhazovat do hnědých kovových kontejnerů. Přistavení tohoto kontejneru je možné zdarma objednat na obecním úřadu.

Patří sem:

ZE ZAHRADY: tráva, listí, zbytky rostlin, drobné větve, kůra, části keřů, seno, sláma, piliny, zemina z květináčů

Z DOMÁCNOSTI: ovoce a zelenina, slupky, jádřince, pecky z ovoce, zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky od vajec a ořechů, papírové kapesníky a ubrousky

Nepatří sem: zbytky masa, kosti, kůže, fritovací oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, uhynulá zvířata, extrementy, textil, jednorázové pleny, plasty, sklo, kov, nebezpečný odpad, elektroodpad, sáčky z vysavačů, zbytky potravin živočišného původu, stavební odpad, kamení, popel z uhlí a cigaret

Do hnědých kontejnerů rovněž nepatří velká dřevní hmota. K odstranění klestí využívejte štěpkování, které provádí obec 2x ročně zdarma.

Proč jej třídit?

Ve směsném komunálním odpadu je přibližně 40% bioodpadu. Tříděním bioodpadu snížíme objem komunálního odpadu, který je následně uložen na skládku.

Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech, které mnoho z Vás již díky obci také vlastní.

KOVY

Kovy jsou ceněnou surovinou pro další výrobu, proto jejich sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, kde za ně můžete dostat peníze. Kovy můžete rovněž odevzdat do kontejnerů určených pro kovy na kontejnerových hnízdech v obci nebo je můžete odevzdat hasičům během sběru železného šrotu, který probíhá vždy na jaře a na podzim. Šrot ukládejte podél místní komunikace v den odvozu. V případě většího množství železného šrotu kontaktujte obecní úřad, kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu.

Termíny svozů železného šrotu v roce 2023

Jarní termín

Podzimní termín

22.4.2023

7.10.2023

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Místo zpětného odběru je v naší obci vedle ČOV – bývalá výkupna kovů. Naši hasiči již vysloužilá elektrozařízení dále odevzdají specializované firmě (ELEKTROWIN A.S., ASEKOL a.s.). Vysloužilá elektrozařízení můžete rovněž předat hasičům během sběru železného šrotu ve výše uvedených termínech.

 

DROBNÝ ELEKTROODPAD, BATERIE, ZÁŘIVKY, TONERY, CD a DVD

Na obecním úřadě v místnosti bývalé telefonní budky naleznete sběrný box od společnosti REMA Systém, a.s.

Do sběrného boxu PATŘÍ:
Drobné domácí spotřebiče (mobilní telefony, toustovače, klávesnice, myši a ostatní elektroodpad, který se do sběrného boxu vejde). Baterie, CD, DVD, kompaktní zářivky, tonery. Tonery a kompaktní zářivky je před vhozením do sběrného boxu nutno zabalit do ochranného obalu a zabránit tak jejich rozbití.

Do sběrného boxu NEPATŘÍ:
Diskety, VHSky, audiokazety, žárovky, velká elektrozařízení, která se do boxu nevejdou.

 

OBJEMNÝ ODPAD + DŘEVO

Dřevěný nábytek, jako jsou skříně, židle, postele, palety apod. odkládejte vedle kontejnerů na objemný odpad. Při odkládání nábytku je nutné, aby z něj byly odstraněny veškeré skleněné výplně či zrcadla a dále je nutné, aby nebyl znečištěn nebezpečnými látkami. Dřevo bude následně umístěno do samostatného kontejneru a odvezeno. Kontejner na objemný odpad slouží jen pro koberce, linolea, umyvadla, toalety apod. Kontejnery na objemný odpad a dřevo budou umístěny po obci vždy na jaře a na podzim v níže uvedených místech.

Termíny svozů objemného odpadu v roce 2023

Jarní termín

Podzimní termín

21.4.2023

6.10.2023

Místa a časy svozů

Horní konec

Střed obce

Dolní konec

U Vašíčkova mostu

 9:00 - 11:00 hod

U obchodu COOP

 9:30 - 11:30 hod

U ČOV

 10:00 - 12:00 hod

U pěstitelské pálenice

 9:15 - 11:15 hod

U střediska ZD

 9:45 - 11:45 hod

U bývalého obchodu

 10:15 - 12:15 hod

 

 

U domu p. Janče č.p. 33

 10:30 - 12:30 hod

Termíny svozů objemného odpadu v roce 2023 – okrajové části obce

Jarní termín

Podzimní termín

21.4.2023

6.10.2023

Žuchov

Na Nivách

Pružiny

U domu p. Nowaka č.p. 386

 15:00 - 15:30 hod

U domu p. Dědice č.p. 319

 16:15 - 16:30 hod

U domu p. Rečka č.p. 283

 16:45 - 17:00 hod

U domu p. Gocha č.p. 244

 15:30 - 16:00 hod

 

 

V průběhu roku nebo pokud Vám nevyhovuje některý z výše uvedených termínů, bude možné vždy první středu v měsíci odevzdat objemný odpad nebo dřevo do připravených kontejnerů v areálu za ZŠ, a to jen v čase od 14.00 do 17.00 hod. Přítomen bude vždy jeden ze zaměstnanců obce. První středu v měsíci můžete poznat podle zkoušky sirén. Kontejnery jsou uzamčeny v areálu a mimo uvedený čas či den nebude možné tento odpad odkládat.

V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu apod., objednejte si na vlastní náklady přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy (Např. firma Miroslav Strnadel z Frenštátu pod Radhoštěm nebo u pana Špačka z Tiché). Zapůjčení obecního velkoobjemového kontejneru je zdarma. Náklady na přistavení, odvezení a likvidaci odpadu musíte uhradit sami.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Tyto odpady nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se
např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie.

Sběr nebezpečného odpadu v naší obci probíhá také 2x ročně a to pomocí mobilního sběru (sváží firma SLUMEKO s.r.o.). Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do kterékoliv lékárny.

Termíny svozů nebezpečného odpadu v roce 2023

Jarní termín

Podzimní termín

22.4.2023

7.10.2023

Místa a časy svozů

U pěstitelské pálenice – horní konec  9:00 - 9:30 hod

U obchodu COOP – střed obce             9:30 - 10:00 hod

U bývalého obchodu – dolní konec      10:00 - 10:30 hod

 

TEXTIL

Firma Dimatex zajišťuje charitativně ekologický sběr textilu a bot. Nejprve je sběr vytřízen pro charitativní účely a z odpadových částí textilu vyrábí textilní kompozit Retextil.

Starý a nepotřebný textil, šatstvo, boty a hračky můžete umístit do červených kontejnerů, které jsou umístěny na kontejnerových hnízdech ve středu obce “U obchodu COOP“ nebo na dolním konci “U bývalého obchodu“ (pouze čistý a suchý textil musí být zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty). 

 

STAVEBNÍ ODPAD

Likvidaci stavebního odpadu od občanů obec nezajišťuje a je zakázáno jej umisťovat do kontejnerů pro objemný odpad. Stavební odpad můžete na vlastní náklady odevzdat k likvidaci např. nejblíže do firmy EKOREMA Recycling s.r.o., která má pobočku ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo do jiné specializované firmy. Zapůjčení obecního kontejneru je opět zdarma, náklady za přistavení, vývoz a likvidaci půjdou za vámi. 

 

 

PNEUMATIKY

Staré a nepotřebné pneumatiky rovněž nepatří do kontejnerů pro objemný odpad! Odevzdat je můžete zdarma do jakéhokoliv pneuservisu případně autoservisu. (Např.: PNEUSERVIS PATALA ve Frenštátě p. R. – naproti Jandovu stromořadí. Můžete zde odevzdat pneumatiky i s disky.)

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Nepotřebné oleje a tuky se nesmí vylévat doma do dřezu nebo záchodu. Tuky v kanalizaci tuhnou a tvoří hrudky s dalšími nečistotami v odpadních cestách. Následně vytváří hustý, neprostupný povlak, který se v kanalizaci rozkládá a urychluje tím korozi kanalizačního potrubí. 

Patří sem:

Použité oleje a tuky z domácnosti, např.: fritovací olej, olej po smažení a ztužené jedlé tuky jako sádlo či máslo.

Menší množství tuků, například z pánve, je možné vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a pak vhodit do směsného odpadu. V malém množství je možné tuky také kompostovat.

Nepatří sem:

Technické oleje, např.: motorové, převodové, tlumičové či maziva a kapaliny.

Použité oleje a tuky odevzdávejte do černého otvoru u ČOV (bývalá výkupna kovového šrotu) v uzavíratelných obalech např. v PET lahvích.

 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU OHLEDUPLNÍ K ŽIVOTNÍMU

PROSTŘEDÍ A ŘÁDNĚ TŘÍDÍ ODPAD!