Změna č. 2 Územního plánu Tichá

1. Zm2 - Základní členění území Legenda
2. Zm2 - Hlavní výkres Legenda
3. Zm2 - Doprava Legenda
4. Zm2 - Vodní hospodářství Legenda
5. Zm2 - Energetika, spoje Legenda
7. Zm2 - Koordinační výkres Legenda
8. Zm2 - Zemědělský půdní fond Legenda
9. Zm2 - Širší vztahy Legenda
OOP 1-2021 Změna č. 2 ÚP Tichá [PDF, 803 kB]  

Tichá - ZM2 - návrh 10.21 [PDF, 494 kB]

 

Tichá - ZM2 - návrh se změnami 10.21 [PDF, 810 kB]

 
Tichá - ZM2 odůvodnění 10.21 [PDF, 1,7 MB]  

 

Úplné znění po Změně č. 2 Územního plánu Tichá

 

1. Základní členění území Legenda
2. Hlavní výkres Legenda
3. Doprava Legenda
4. Vodní hospodářství Legenda
5. Energetika, spoje Legenda
6. Veřejně prospěšné stavby Legenda
7. Koordinační výkres Legenda
Tichá - úplné znění po ZM2 12.21 PDF, 791 kB]