Hasičský kroužek - Zimní přípravě, hlavně fyzické, se věnují malí členové v tělocvičně.