Sbor dobrovolných hasičů v Tiché byl založen před 125 lety