Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za r. 2012