Jedná se o úplnou uzavírku silnice III/48310, 

z důvodu rekonstrukce mostu v Kunčicích p. O., ev.č. 48310-4

 přes místní potok v obci.

Termín provádění prací (u přechodné úpravy provozu):                

od 3. června 2024 od 8:00 h. (původně bylo od 15. května) do 30. října 2024

Místo: k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem, par.č. 571/3, 678, 712, 716/3, 3518, 3557/1, 3557/2 a 3632

Jedná se o rekonstrukci mostu ev.č. 48310-4 spočívající v demolici stávajícího mostu a výstavbě mostu nového. Z toho důvodu je nezbytně nutná úplná uzavírka silnice III/48310. Průchod přes most bude zajištěn provizorní lávkou pro pěší. 

Pro všechny autobusové linky bude zajištěna náhradní autobusová doprava (mikrobus) mimo posledního autobusu kolem 21:30 a 22:00. Zde se bude počítat s pěším přesunem mezi zastávkami. Autobusy budou na cestující čekat.

Správce komunikace a investor: SSMSK, středisko Frýdek – Místek

Objízdná trasa: Po silnici II/483, následně odbočit vpravo na silnici III/4836 směr Tichá, dále odbočit vpravo na silnici III/4848, v obci Tichá odbočit vpravo stále po silnici III/4848.