V prostoru provizorní výstavní síně – klubovna důchodců – se dopoledne vystřídaly třídní kolektivy, aby vyslechly průvodní slova A. Korčekové a V. Zemana k výstavě zaměřené k 70. výročí ukončení 2. sv. války. Současně byla zahájena třídenní výstava pro veřejnost. Na několika panelech si návštěvníci mohli pročíst přepisy (pečlivě připravené paní P. Stanečkovou) ze školní kroniky původní, z doby protektorátu i pozdější, o padlých spoluobčanech, o vlakovém neštěstí při osídlování pohraničí a doslova se studovaly zapůjčené dobové fotografie a svázané časopisy z let 1945,1946 (majitelé: J. Hášová, A. Knebl, F. Vaněk). Pravé křídlo výstavy bylo zaměřeno k 125. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Hosté měli možnost si prohlédnout fotoalba i trofeje ze soutěží.

Druhá činnost v tento den se týkala podstatného zásahu v místní knihovně. Stolař M. Knebl s  knihovníkem J. Vraspírem vtěsnali v poledne do prostoru další regály pro knihy.

Nejočekávanější byla 17. hodina, kdy přítomní občané s vedením obce uctili památku místních občanů, kteří byli do války vtaženi i jako nevojáci za své názory, jednání a byli zabiti během 2. sv. války. Věnce a kytice byly při hymně slavnostně uloženy před rekonstruovaný pomník. Akci organizačně zajistili členové komise pro kulturu a historii při obce Tichá, vzpomínková slova pronesl pan V. Zeman. Nepříznivé počasí při společné veřejné akci odradilo od účasti širší veřejnost. Nezapomínejme na dobu, která zajistila naši svobodu.