Viz příloha plakát, kde jsou uvedeny informace k přihlášení.