Objemný odpad 

bude možno odložit do přistavených kontejnerů na stanovištích podle uvedeného rozpisu:

sobota

22. dubna 2023

horní konec

u Vašíčkova mostu

9:00 – 11:00 hod

u pěstitelské pálenice

9:15 – 11:15 hod

střed obce

u obchodu COOP

9:30 – 11:30 hod

u střediska ZD

9:45 – 11:45 hod

dolní konec

u ČOV

10:00 – 12:00 hod

u dolní prodejny

10:15 – 12:15 hod

u domu č.p. 33

10:30 – 12:30 hod

pátek

21. dubna 2023

Žuchov

u domu č.p. 386

15:00 – 15:30 hod

u domu č.p. 244

15:30 – 16:00 hod

Na Nivách

u domu č.p. 319

16:15 – 16:30 hod

Pružiny

u domu č.p. 283

16:45 – 17:00 hod

Sběr nebezpečných odpadů

                   provede firma SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice na následujících stanovištích:

sobota

22. dubna 2023

horní konec – u pěstitelské pálenice

9:00 – 9:30 hod

střed obce – u obchodu COOP

9:30 – 10:00 hod

dolní konec – u dolní prodejny

10:00 – 10:30 hod

Sběr nebezpečného šrotu a elekroodpadu

bude proveden dobrovolnými hasiči Tichá v sobotu 22. dubna 2023.

Šrot ukládejte podél místní komunikace až v den odvozu, v minulosti totiž železo uložené u komunikace již přede dnem svozu zmizelo! V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte starostu SDH Tichá, p. Stanislava Šrámka st., tel. 728 133 644 – je možno dohodnout termín vývozu přímo od vašeho domu.