Základním motem našeho spolku je "občané Tiché občanům Tiché", cílem pak je podpora a oživení aktivního společenského života v naší obci.

Spolek Tichánek vznikl (oficiálně registrací ze dne 7. září 2011) na popud občanů obce Tichá - prozatím především rodičů menších dětí,  kteří by se chtěli zasadit o to, aby v obci Tichá vyrostla prostranství pro trávení volného času nejen dětí, ale všech věkových kategorií.

Vzhledem k dnešní době, kdy tyto projekty a záměry je vzhledem k financím (ale i ochotě pracovat dobrovolně a bez nároku na finanční ohodnocení) možné realizovat pouze za přispění různých institucí (kraj - dotace, nadace - granty , projekty, programy, příp. sponzoři), je kladen velký důraz na to, aby v dané lokalitě vyrůstaly takové zařízení především dle představ samotných občanů, a to s jejich velkou spoluúčastí ve všech fázích projektu, s důrazem na to, aby v obci byly i neziskové organizace, které se budou přinejmenším spolupodílet společně s obcí, či v lepším případě se stanou zaštiťovateli projektu.

Bankovní spojení

číslo účtu: 2400190690/2010
IBAN: CZ9720100000002400190690
FIO banka, a.s.