Společné tréninkové jednotky budou probíhat za pevně stanovených podmínek Vládou ČR.
(žádné společné prostory šaten, připravená dezinfekce, zatím skupinky max. o deseti osobách).


Připravili jsme desatero k některým otázkám výkladu rozhodnutí Vlády v oblasti aktuálního nastavení možnosti sportování amatérských fotbalistů.

Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno východisky z dostupných zdrojů.
celé vyjádření )


Aktuální desatero chování na hřišti

1)  Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění


2)  Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění


3)  Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku


4)  Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů


5)  Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob


6)  Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry


7)  Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek - pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami


8)  Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme


9)  Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit

  • zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
  • zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest


10)  Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později


Další podrobnosti naleznete na Facebook.com/FotbalTicha

 

VÝKONNÝ VÝBOR
SK Tichá, z.s.