Sběr železného šrotu a elektroodpadu 

bude proveden dobrovolnými hasiči Tichá v sobotu 7. října 2023.

Šrot ukládejte podél místní komunikace až v den odvozu, v minulosti totiž železo uložené u komunikace již přede dnem svozu zmizelo! V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte starostu SDH Tichá, p. Stanislava Šrámka st., tel. 728 133 644 – je možno dohodnout termín vývozu přímo od vašeho domu.