VÝPŮJČNÍ DOBA:

každé úterý 12°°- 17°° hod.

Pro pobyt v knihovně platí následující pravidla:

  • vstup pouze s respirátorem FFP2 (KN95)
  • počet návštěvníků omezen na 2 osoby
  • před vstupem použijte dezinfekci rukou
  • dodržujte rozestupy alespoň 2 metry
  • pobyt omezen na nezbytně nutnou dobu

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 se může provoz knihovny opět změnit. O těchto změnách vás budeme informovat na vývěsce u klubu důchodců a na webu obce Tichá.