Klub důchodců informuje,……

             Spolek Tichánek získal dotaci z Moravskoslezského kraje na projekt

                                                          „Senioři žijí naplno“

V rámci tohoto projektu se mohou senioři z obce Tichá ZDARMA zúčastnit turisticko-kulturního zájezdu do

 

                KROMĚŘÍŽE SPOJENÉHO S NÁVŠTĚVOU ZÁMKU A ZAHRAD UNESCO

Senioři navštíví prohlídkový okruh zámku, ve kterém jsou zahrnuty historické reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje. Součástí je návštěva Květné a Podzámecké zahrady.

ČTVRTEK:  25. května 2023

ODJEZD AUTOBUSU OD „DUBU“ v 7:00 HOD

NÁVRAT ve 20:00 HOD

 

Vstupenky a jízdu autobusem rezervujte na tel.:  730 674 971

Autobus i vstupenka je pro přihlášené do 19. května 2023 ZDARMA.

K dispozici je 57 místenek.

Tento projekt byl podpořen

z „Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023