Ředitelka Základní školy a mateřské školy v Tiché ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v souladu se stanoviskem zřizovatele MŠ a ZŠ v Tiché rozhodla o prodloužení dočasného přerušení provozu mateřské školy MŠ Tichá, a to s účinností od čtvrtku 26. března 2020 do odvolání.

Zákonným zástupcům, kteří budou žádat o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, bude ZŠ a MŠ Tichá vystavovat potvrzení tímto způsobem:

Zákonný zástupce požádá o tiskopis emailem nebo telefonicky a po domluvě si ho vyzvedne v ZŠ Tichá, č.p.282.

V případě potřeby se obracejte na:

vedoucí učitelku MŠ

paní Mgr. Pavlínu Buchtovou, tel. 556 720 236, email: ms@zsticha.cz

paní Pavlínu Stanečkovou tel. 556 858 148, email: ekonom@zsticha.cz

paní Mgr. Lucii Dobiášovou tel. 730 134 500, email: skola@zsticha.cz