Jak a kdy hradit poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný do 31.03.2024.

Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet: 6023801/0100, jako variabilní symbol uveďte vždy vaše číslo popisné.

Sazby poplatku za psa v obci Tichá:

Položka1 pes2 psi3 psiza každého dalšího psa 
a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty150,-350,-(150+200)550,- (150+200+200)+200,-
b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který bydlí v domě s nejvýše dvěmi byty100,-

250,-

(100+150)

400,-

(100+150+150)

+ 150,-
b) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více než dvěmi byty200,-

500,-

(200+300)

800,-

(200+300+300)

+ 300,-
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let a který bydlí v domě s více než dvěmi byty150,-

350,-

(150+200)

550,-  

(150+200+200) 

+ 200,-