Jak a kdy hradit poplatek a odpady

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle platné vyhlášky obce na r. 2024:
sazba 600,00 Kč / 1 poplatníka splatný do 30.06.2024

Úhrady můžete provádět až v novém roce 2024, a to přednostně převodem na číslo bankovního účtu obce u KB a.s. 6023801/0100 - jako VS uvádějte č.p. nemovitosti, pouze v nezbytných případech do pokladny obce.