Plán zimní údržby místních a veřejně přístupných účelových komunikací pro obec Tichá na r. 2014-2015