Půl hodiny stačilo, aby skupinka zvědavých přítomných porozuměla pojmu workoutové hřiště. Můžeme být pyšní, že máme u Tůňky něco zajímavého, nového a užitečného nejen pro naši mládež. Paní K. Mertová v pátek 16.6.2017 komentovala cviky našich zápasníků s pěknými svaly a sama přiblížila cvičební pomůcku pro ženy. Bohužel silná dešťová přeháňka neumožnila delší ukázky. Aspoň ze zvědavosti se zajděte podívat, ať víte, co je v obci zase nového.