Pozvání na koncertování v adventním období přijalo smyčcové Wallingerovo kvarteto z Brna. Volba nebyla zcela náhodná, vždyť na violu hraje tichavský rodák, Miroslav Kovář. Během dvouhodinového programu jsme byli skvělými profesionály podmaněni líbivými melodiemi A. Dvořáka, J. Suka, B. Smetany i L. Janáčka, mezi ně zapadla báseň J. Seiferta V tichavském kostele.  Za vřelé přijetí jsme byli navíc odměněni koledami v úpravě pro smyčce.

Příjemné bylo pro pana Kováře setkání s prvním učitelem houslí, panem Dobiášem z Frenštátu, s paní učitelkou V. Kasíkovou a samozřejmě i se spolužáky ze základní školy. Krátkým civilním rozhovorem usměvavý pan Pavel Wallinger složil poklonu organizátorům, divákům i samotnému sálu. Díky snaze členů kulturní komise jsme prožili nejen vysoce kulturní zážitek, ale i společensky významný podvečer v pěkném prostředí u nazdobených stolů. Kdo z místních nepřišel, zaváhal, vždyť i k nám již přijíždějí za kulturním zážitkem fanoušci z okolí.