Komise povodňová

Jméno Pozice
Mgr. Michaela Štefková předseda
Ing. Petr Bordovský člen
Bc. Stanislav Palacký člen
Michal Hoffmann člen
Ing. Zdeněk Slačík člen
Mgr. Dana Kocourková člen
Ladislav Kundrát člen
Jaromír Vašinek člen
Josef Špaček člen
Stanislav Štefek člen

 

Komise pro kulturu a historii

Jméno Pozice
Zdeněk Srněnský předseda
Ing. Petr Bordovský člen
Radim Krpec člen
Ing. Roman Bok člen
Vratislav Zeman člen
Eva Srněnská člen
Lenka Krpcová člen
David Šrubař člen
Bc. Kateřina Minářová člen
Jiří Kundrát člen
Jaroslav Mikeska člen
Jakub Špaček člen

 

Komise životního prostředí

Jméno Pozice
 Ing. Miroslava Butorová předseda
Ing. Julie Jurková člen
Mgr. Michaela Štefková člen
Karel Kořán člen
Martin Jurek člen
Josef Jurajda člen
Jaroslav Mikeska člen

 

Komise pro mládež a sport

Jméno Pozice
Aleš Kocián předseda
Jan Zátopek člen
Mgr. Dana Kocourková člen
David Kocourek člen
Jan Reček člen
Robert Hošek člen

 

Komise sociální

Jméno Pozice
Věra Špačková předseda
Josef Fojtík člen
Marie Fojtíková člen
Milena Halamová člen
Milada Ličková člen
Ing. Jindřiška Nováková člen
Ing. Lubomír Pavliska člen
Marie Pavlisková člen
Pavel Špaček člen
Jana Špačková člen
Ludmila Šrámková člen
Vratislav Zeman člen

 

Komise pro posouzení návrhu na vyřazení a likvidaci majetku

Jméno Pozice
Ladislav Kundrát předseda
Ing. Daniela Fusová člen
Věra Špačková člen