Na 17. září sezval pan František Vaněk vrstevníky z ročníku 1944. Po neformálním setkání u zahrádkářů přešla skupina do výstavní místnosti KD. Pamětníky přijala i paní starostka v obřadní síni, přínosná byla beseda o současnosti a plánech v obci. Je radostný pocit, když se bývalí obyvatelé rádi vrací „domů“. Víme, že je u nás živo.