V sobotu 27.5.2017 bylo před OÚ velmi živo. Mnozí domácí i přespolní přišli podpořit shození májky, ale nikdo neměl šanci truchlit. Kulturní program byl velmi pestrý, Komisi pro kulturu se podařilo zajistit opravdu rozmanité umělce. Zásoby dobrého občerstvení mizely, fronta na pivo dala příležitost k neformálním hovorům i seznamování. Mnozí vydrželi na návsi až do příchodu nového dne. Členové komise pro kulturu staví stále výš laťku úrovně pro kvalitní společnou zábavu.