Firma Hagemann a.s. z Opavy přivezla zcela nový vůz s vybavením dle požadavků a parametrů samotné jednotky, ale také dle poskytovatelů dotace, a to Ministerstva vnitra, které na tento projekt poskytlo dotaci ve výši 450 tis. Kč. Na pořízení vozidla v celkové pořizovací hodnotě 989 tis. Kč bez DPH taktéž přispěl finanční dotací i Moravskoslezský kraj, a to částkou 225 tis. Kč.  Jednotka SDH Tichá může již nyní spokojeně užívat toto nové osmimístné vozidlo sloužící především pro celkové zkvalitnění akceschopnosti jednotky včetně zajištění případné evakuace osob a k dalším potřebám jednotky.