Tichavská máj byla vztyčena 1. května tohoto roku a při této události byly v rámci doprovodného programu přítomny naše dětské soubory z mateřské a základní školy. Děti pod vedením svých učitelek předvedly velmi pěkná vystoupení, která doplnili žáci frenštátské základní umělecké školy. Po těchto vystoupeních naši dobrovolní hasiči vztyčili k nebi máj - symbol jara.

K májové tradici patří i hlídání čerstvě oloupaného, tenkého smrkového kmene s ozdobenou špičkou před zloději a výlupky, kteří se pokoušejí cizí máje podetnout a tím způsobit stavitelům ostudu.
Přestože tichavská máj nebyla hlídána, zůstala do druhého dne ve vzpřímené poloze i přes dva noční útoky. Nejspíše to bylo tajnou fintou stavitelů:-)

Jelikož máj zůstala po první noci stát, mohlo se 30.5. přistoupit k vyvrcholení akce, tedy ke kácení. Po zkušenosti ze stavění a zjištění, že máj neunikla pozornosti, skupinka dobrovolníků poctivě z pátku na sobotu (29.5. - 30.5.) z oken klubu důchodců máj hlídala. Jelikož hlídka dopadla úspěšně, což nejde říct o všech májích v okolí, mohlo se v sobotu přistoupit k samotnému kácení.
Program otevíral dětský pěvecký sbor Mateřídouška, který ihned ze začátku předeslal, že stavění i kácení máje jsou akce určené především pro rozzáření tváří našich dětí. K tomu přispěl jak třeba kovář, předvádějící své řemeslo, tak i valašský soubor Sedmikvítek, který po vystoupení Mateřídoušky přišel vyprovodit svými lidovými tanci a písněmi tichavskou máj na poslední cestu. Na konci jejich pásma došlo na v nadpisu zmiňované třísky a naše krásná máj šla společnými silami valachů a tichavských dobrovolných hasičů k zemi. To byla příležitost pro děti, aby si každé ukořistilo alespoň jednu stuhu z ozdobeného vršku.

Po obrání stuh z vrcholu máje přišlo nečekané číslo programu - silná bouřka. Ta málem překazila dětem poučné a zábavné vystoupení veverky Terky a myšky Klárky. Naštěstí do přilehlého klubu důchodců neprší, a tak moderátor odpoledne Marian Žárský ještě před vypuknutím bouřky informoval hosty o přemístění divadla, aby se veverka s myškou v klubu při svém vystoupení necítily samy. Děti jim jejich srandování, do kterého byly zapojeny i poznatky velmi poučné vracely smíchem a veselým pokřikováním odpovědí na jejich rafinovaně kladené otázky. 

Bouřka během dětského představení odešla zlobit zase o kus dál a tak se mohlo po osušení lavic a laviček pokračovat opět venku. O zábavu se při západu slunce postarala cimbálová muzika Poštár. Ta  provázela návštěvníky kácení máje do nočních hodin.

Všem, kteří se přišli podívat na stavění či kácení tichavského máje děkujeme za vytvoření dobré atmosféry.

Příště na shledanou.
Komise pro kulturu a historii obce Tichá