Vážení spoluobčané,

naše obec zpracovává nový Strategický dokument rozvoje obce Tichá pro období let 2023-2027, ve kterém chceme stanovit směr, jímž se budeme ubírat v dalších letech. Víme, že správně nastavený strategický plán by měl odpovídat potřebám občanů a zároveň našim finančním možnostem. Strategický plán taktéž bude potřebný i při získávání dotací na uskutečnění vybraných záměrů. Proto hledáme shodu názorů vás – občanů a představitelů obce.

Průzkum je anonymní a získané výsledky poslouží výhradně jako podklad pro zpracování strategie rozvoje. Průzkum je určen pro všechny obyvatele obce starší 15 let.

Tento dotazník můžete vyplnit:

  1. Online na tomto odkazu: DOTAZNÍK PRO OBYVATELE OBCE TICHÁ
  2. Papírová forma prostřednictvím Tichavského zpravodaje, kde bude dotazník přílohou vydání (č. 2), který vyjde koncem dubna. Dotazník lze stáhnout také níže a vytištěný je k dispozici na Obecním úřadě.

Pokud využijete vyplnění on-line, odešlete dotazník pouze elektronicky, v papírové formě ho neodevzdávejte!

Prosím dodržujte pravidlo 1 občan = 1 dotazník

 

Sběr odpovědí běží do úterý 31.5.2022, papírové dotazníky můžete odevzdat v úředních hodinách do sběrného boxu na obecním úřadě nebo vhodit do poštovní schránky na budově Obecního úřadu Tichá (u vchodu do OÚ Tichá na levé straně).

Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webové stránce obce a ve zpravodaji č. 3, který vyjde koncem června.

Vedení obce Tichá Vám tímto děkuje za vyplnění dotazníku a těší se na další spolupráci s Vámi.