Oznamujeme, že ve středu 26.dubna a ve čtvrtek 27. dubna 2023 bude v naší obci prováděna deratizace kanalizace odbornou firmou DDesinDer, s.r.o. z Oder.