Dekoraci ke Dni Země přispěly všechny naše děti ze ZŠ i MŠ, protože byly splněny úkoly: otisky dlaní, šlápoty, máme dvě šikovné básnířky, přemýšlivce v piškvorkách, vyrůstají zde budoucí návrháři sběrových kontejnerů i architekti okolních studánek. Všichni víme, že školáci sbírají k recyklaci hliník. „Poznáme stopy zvířat i květinky, zařadíme ryby do moře či potoka, máme skvělý hmat i čich, navíc umíme třídit odpad.“ Tak zhodnotili žáci některé činnosti, kterými se zabývali v tělocvičně. (viz fotky:  www ticha.cz) Za úspěšné aktivní dopoledne zasluhují poděkování pánové J. Jurajda (lovecké trofeje), Z. Marek (fontána), P.Bordovský (obsluha projektoru) a členové komise  životního prostředí, tradičně zástupkyně Tichánku o.s., ale hlavně starostlivé paní učitelky a jejich snaživí žáci.