K cíli již dospěly práce na chodníkovém tělese na dolním konci Tiché. Chodník je položen v celé plánované trase dle projektu „Chodníkové těleso - úsek Zast. U lomu – Travertin. Kaskáda“. Než byly stavební práce započaty, vedení obce již od března 2022 dlouhodobě požadovalo po Správě silnic MSK, aby avizovanou rekonstrukci propustku u bývalého dolního obchodu časově sladili a pracovně harmonizovali právě s umísťováním chodníkového tělesa v dané lokalitě. Přislíbená časová koordinace během letních měsíců však nebyla ze strany SSMSK z různých pohnutek dodržena, a tak nyní bohužel budeme nuceni přihlížet tomu, že se nově dokončený chodník v úseku s propustkem bude rozebírat. Je to přinejmenším mrzuté, ale přesně vypovídající tomu, co se děje napříč naší republikou z hlediska koordinací prací i myšlenek… Rekonstrukce propustku včetně dočasného dopravního značení by měla probíhat do 2. pol. listopadu, a to zhotovitelem akce fy INGDOP s.r.o.

Útěchou nám může být snad pouze pohled na pěší pohybující se již mimo vozovku po chodníku a také na nové autobusové přístřešky, které byly již před krmáší v obou směrech na zastávce U lomu osazeny.