Březen = Měsíc knihy
knihovna = děti
Tradičně jsou zvány naše děti na návštěvu obecní knihovny. Všichni se během hodiny aktivně zapojovali do veršování, seznámili se s knihami o živé přírodě. Hlavním tématem k besedě byla voda. Poprvé odešli s úlohami, vůbec se nebránili.