V těchto dnech platí, že:

1) se nekonají žádná soutěžní utkání
2) je zakázáno používat:

  • vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),
  • vnitřní sportoviště

3) tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osob při dodržení hygienických opatření

4) v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

Aktuální informace

Celá zpráva FAČR