Byl zde také instalován oltář, který se původně nacházel v nemocniční kapli v Novém Jičíně. Poděkováním všem, kteří se na této stavbě podíleli, budiž pamětní deska s nápisem: 

„Co blesk vzal, věřící lid opět zbudoval.“