Vítání občánků proběhlo v prostorách obecního úřadu v obřadní síni.