Stavění máje v obci Tichá proběhlo v sobotu 29.dubna 2023 před obecním úřadem. Sbor dobrovolných hasičů Tichá postavili májku tradičním způsobem, ručně bez techniky, pouze za pomocí tyčí a lan. Komise pro kulturu a obce Tichá zajistila bohatý kulturní a doprovodný program.