Přeskočit na obsah Přeskočit na hlavní navigaci Přeskočit na Patičku webu

Elektronická adresa e-podatelny je: podatelna@ticha.cz


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného příjemce zprávy
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzor datové zprávy:

Potvrzení doručení datové zprávy:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Tichá podatelna@ticha.cz dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS Identifikátor dokumentu:
S pozdravem JMÉNO A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNÉHO PŘÍJEMCE ZPRÁVY
(zaručený elektronický podpis oprávněného příjemce zprávy)

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám sdělíme, zda je daný formát akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu* u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@ticha.cz nebo na poštovní adresu Obecního úřadu Tichá.

Oprávněným, kterému byl vydán kvalifikovaný certifikát

pro komunikaci v rámci elektronické podatelny pro přijímaní a zasílání zpráv na adrese podatelna@ticha.cz . Kvalifikovaný certifikát vydala První certifikační autorita a.s.

Seznam právních předpisů

Seznam právních předpisů podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě na elektronickou podatelnu s adresou podatelna@ticha.cz a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:
Oznámení podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jedná se o datovou zprávu, která obsahuje název orgánu veřejné moci, adresu jeho elektronické podatelny a je podepsána uznávaným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance nebo označena elektronickou značkou orgánu veřejné moci podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.


* ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.

Litujeme,
Vašemu zadání neodpovídá ani jedna z položek!

Zpět Jít na hlavní stranu

Obec Tichá
Tichá 1, 742 74 Tichá, Česká republika - Mapa

Medializujeme ČESKO.cz

Tento web byl spolufinancován v rámci programu Medializujeme ČESKO.cz na podporu a modernizaci obcí ČR.

Uživatel


Registrace