Aby cizinec s DO měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci s DO započítávat nižší částka na jeho bydlení.

Všechny potřebné informace a vstup do evidence bytů najdete na webu www.mpsv.cz

Podmínkou pro uplatnění započitatelných nákladů na byt je, že:

  1. Jde o byt (Ize ověřit z katastru nemovitostí) a současně
  2. Je v evidenci bytů MPSV

Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Evidence se netýká sdílených domácností.

Evidence bytů bude obsahovat:

  1. identifikační údaje vlastníka bytu,
  2. adresu bytu a číslo bytu, pokud existuje,
  3. písemný právní titul k užívání bytu
  4. identifikační údaje cizinců s dočasnou ochranou, kterým byl byt k bydlení poskytnut, číslo vízového štítku a údaje o začátku a ukončení bydlení.