Zlatá neděle 2016 patřila v KD našim osamělým důchodcům. Setkání se sousedy a známými při obědě, vánoční nálada od malých zpěváčků a připomínání starých písní při flašinetu. Zaplněný sál  blahopřál paní Bóži Vaňkové ke 100. narozeninám . Se vzájemným přáním pevného zdraví, dobré pohody se všichni těší na spokojené dny v r. 2017 a opětovná setkání.