O přijetí dítěte rozhodne na základě podané žádosti a stanovených kritérií ředitelka školy. Žádost je ke stažení na stránkách školy, nebo si ji můžete vyzvednout v MŠ. Na druhé straně žádosti je potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte. Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší do 31. 8. 2017 věku 5 let). Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2017/2018 je 20.