U zadní stěny se 1. 9. vytahovali žáčci těšící se do 2.-5. třídy. Připravené židle obsadili rodiče a prarodiče školních nováčků a ve školních lavicích poprvé usedli prvňáčci. Po motivačních úvodních větách paní ředitelky Hrdé zazpíval veselé písně školní sboreček pod vedením paní učitelky Dobiášové. Vrcholem první vyučovací hodiny v novém školním roce byli prvňáci, kteří převzali dárečky, které při představování předala paní učitelka Balcárková s předsedkyní Unie rodičů, paní Jurkovou. Před odchodem do tříd si přítomní měli možnost prohlédnout zcela nové barevné vybavení jídelny i zrekonstruované WC, což mohlo být realizováno díky úspěšnému projektu ROP.   Nechť všem zvídavým žákům a nadšeným paním učitelkám zůstanou jejich úsměvy celý školní rok.