Tichavjany přijeli doplnit i pamětníci z Frenštátu, kteří se nedostali na besedy v muzeu. Velice sympatický a na informace přínosný byl mluvený komentář milovníka historie, pana Trubače. Osobitým humorem doplňoval fakta a udržoval přítomné v zájmu o další střípky starých záběrů. Pan P. Poštulka dokázal technickou zdatnost s historickou promítačkou.

Kouzlo starých filmových pásů se dá srovnat s šumícími gramofonovými deskami. Díky za to, že vše ještě není v digitální podobě. Velmi pozvolně odcházeli spokojení návštěvníci ze sálu, besedovalo se o osobních vzpomínkách, hlavně všichni o čtyřicet let omládli, aniž by si to uvědomili. Velký dík všech spokojených diváků patří organizátorům a aktérům opravdu příjemného podvečera.

Co je pravdy na větě: Každý z Tiché je několikrát ve Frenštátě a vrátí se do Tiché, ale Frenštátčan se z Tiché nevrátí.