Vše muselo být hotovo do 14h, kdy slavnostně místní hasiči přivezli nazdobenou májku. Asi 18m dlouhá štíhlá nazdobená kráska s vysokým ochranným pásem byla několik minut k dispozici dětským kresbám. Poté se začala pozvolně nadzdvihovat. Odolávala, bránila se dvacítce silných odvážných paží členů hasičského sboru. 20 minut + pomocné vzpěry, žebřík + další 4 kamarádi = úkol splněn! Diváci nadšeně tleskají, děkují za precizní pečlivou práci.

Stovka domácích i přespolních občanů se mohla věnovat připravenému programu, chlapské rysy zjemnily dětské tvářičky svými milými vystoupeními, místní sborečky doplnili vyzrálejší hudební mladí skoroprofesionálové z Frenštátu. Než děti vyplnily výtvarnou galerii, rodiče měli dost možností se nasytit. Pro všechny děti z jeviště byly motivačně odměny, pro organizátory byly odměnou spokojené tváře všech přítomných spoluobčanů.

Skvělý moderátor, pan M. Žárský, byl fanouškem akce, pumpoval do všech radostnou atmosféru, májku nám prý mohou závidět v širokém okolí. I on se večer těšil jako ostatní na první hokejové utkání našich. Nikdo si nepřipouštěl povinnost májku hlídat, nepřipomínalo se nepsané pravidlo první a poslední noci. Klidnou noc měli všichni slušní lidé. Někteří nenechavci si však pod rouškou tmy přišli pořádně ztupit sekeru a po několika hodinách jiní si přišli zlikvidovat zuby na pile. Májka se ubránila.

Ráno měli hasiči další zásah, ne při ohni, ale rozohněni byli, stožár vyrovnali, zasekli nové vzpěry. Komusi vadilo, že občané se bavili a byli spokojeni při společném setkání. Dříve se „ze srandy“ kradly májky v sousedních vesnicích. Je ostuda, když snahu ničit najdeme u spoluobčanů. Příště bude lepší, když si takoví aktivisté přijdou všimnout, kolik lidí, práce je potřeba vynaložit pro zábavu druhých. Na vesnicích se stále něco děje. Věřme, že více nebude platit: za dobrotu na žebrotu.