Územní plán Tichá

Zastupitelstvo obce Tichá vydalo dne 22. 2. 2010 Územní plán Tichá s nabytím účinnosti 10. 3. 2010.

 

Změna č. 1 Územního plánu Tichá

Zastupitelstvo obce Tichá vydalo dne 12. 6. 2019 Změnu č. 1 Územního plánu Tichá s nabytím účinnosti 10. 7. 2019.

Úplné znění po Změně č. 1 Územního plánu Tichá

 

Změna č. 2 Územního plánu Tichá

1. Zm2 - Základní členění územíLegenda
2. Zm2 - Hlavní výkresLegenda
3. Zm2 - DopravaLegenda
4. Zm2 - Vodní hospodářstvíLegenda
5. Zm2 - Energetika, spojeLegenda
7. Zm2 - Koordinační výkresLegenda
8. Zm2 - Zemědělský půdní fondLegenda
9. Zm2 - Širší vztahyLegenda
OOP 1-2021 Změna č. 2 ÚP Tichá [PDF, 803 kB] 
Tichá - ZM2 - návrh 10.21 [PDF, 494 kB] 
Tichá - ZM2 - návrh se změnami 10.21 [PDF, 810 kB] 
Tichá - ZM2 odůvodnění 10.21 [PDF, 1,7 MB] 

 

Úplné znění po Změně č. 2 Územního plánu Tichá

 

1. Základní členění územíLegenda
2. Hlavní výkresLegenda
3. DopravaLegenda
4. Vodní hospodářstvíLegenda
5. Energetika, spojeLegenda
6. Veřejně prospěšné stavbyLegenda
7. Koordinační výkresLegenda
Tichá - úplné znění po ZM2 12.21 PDF, 791 kB]