Jsme společenství přátel, které je odhodláno podle svých možností a schopností a na základě čisté Lásky k bližnímu a životu celkově, pomáhat tam, kde je to podle našeho názoru nejvíce zapotřebí!

Víme, že každý člověk svou svobodnou vůli spoluutváří podobu světa, ve kterém žijeme. Svými každodenními rozhodnutími ovlivňujeme kvalitu životů nás všech, významně zasahujeme do života a vývoje celé naší úžasné planety! Vědomí si tohoto, přijímáme díl naší spoluodpovědnosti a prohlašujeme že,

NAŠÍ VOLBOU JE VZÁJEMNÁ POMOC, ODSTRAŇOVÁNÍ ČI ALESPOŇ ZMÍRŇOVÁNÍ UTRPENÍ, PODPORA ŽIVOTA VE VŠECH JEHO ÚŽASNÝCH A ROZMANITÝCH PROJEVECH!

Bankovní účet

2700441519/2010 (Fio banka)

Spolek je veden u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 11012. K ověření na www.justice.cz