Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy

Číslo poruchy: 115679
Obec: Tichá
Skut. zahájení:  
Plán. zahájení orientačně: 16.05.2024 08:00
Plán. ukončení orientačně: 16.05.2024 14:00
Dotčená oblast: část obce Tichá, dle mapového podkladu
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

V příloze níže naleznete mapový podklad