Průvodních slov se bravurně ujal pan Michal Hoffmann. Členové zásahové jednotky Tichá předvedli námětový trénink, jak se správně zasahuje a zajišťuje hořící objekt. Zajímavá byla prohlídka nejmodernější profesionální techniky, která byla přivezena z Hlučína. Kontrastem byla vystavená historická technika, kterou slovem přiblížil velitel sboru, pan Ladislav Kundrát. Závěrečných dvacet minut programu zvídavě sledovali přítomní vyproštění zraněného řidiče z havarovaného vozidla, což předvedli členové jednotky z Frenštátu pod Radhoštěm. Odborný komentář záchranáře - hasiče umocňoval napínavou akci s výborným koncem. Tímto děkujeme panu J. Havlákovi, který souhlasil s likvidací svého vozidla. Základní občerstvení potěšilo v parnu hlavně žíznivce, děti za svůj výkon mohly doplnit kalorie oblíbeným párkem v rohlíku. V pravé slunečné poledne si malí hasiči upevňovali veselou náladu v plné kádi s čerstvou vodou.

Během hodiny museli naši aktivní hasiči uklidit prostor parkoviště a připravit se na druhou část oslav. Po úvodních slovech při odpolední slavnostní schůzi následovaly úryvky z cenné historické kroniky i z poslední výroční zprávy.

Členství v hasičském sboru je součástí aktivního života. V životě se málokdy dočkáme nějaké pochvaly za něco, co jsme rádi udělali. Mnozí z našich řad převzali ocenění v podobě čestných uznání a medailí za věrnost a zásluhy. Sdružení hasičů ČMS a Krajské sdružení MSK udělilo medaili sv. Floriána Jaromíru Vašinkovi, starostovi našeho SDH a Janu Šimíčkovi. Nechť byl tento akt pro každého ctí a současně poděkováním za dosavadní aktivitu, příkladnou práci nyní i v nedávné minulosti, díkem za nezištnou podporu hasičstva vůbec. Práce dobrovolníka je nezastupitelná.

Popřejme našim hasičům, jejich rodinným příslušníkům sílu, pevné zdraví, úspěšné plnění osobních, pracovních i hasičských úkolů, potřebnou pohodu, lásku a zázemí v rodinách. Spoluobčané oceňují jejich iniciativu při všech společenských programech v obci a věří, že budou trvalou oporou veřejného života.

Dvě třetiny oslav jsou úspěšně splněny, na poslední díl, žákovské soutěže, zveme spoluobčany v sobotu 27.6.2015 od 9:30 na fotbalové hřiště. Přijďte se podívat a povzbudit skupiny dětí, které dovedou trávit s trenéry pravidelně v týdnu aspoň dvě hodiny na tréninku, aby naši chlapci a děvčátka posílili fyzickou zdatnost a aktivně upevnili poznatky hasičského sportu. Děti z naší školky a školy chtějí fanoušky.