Šrot ukládejte podél místní komunikace opravdu až v den odvozu,  v minulosti  totiž železo uložené u komunikace již přede dnem svozu do rána zmizelo!!!


V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte obecní úřad – 556 858 128, kde si dohodnete termín vývozu přímo od vašeho domu.