v sobotu 22. dubna 2023

Šrot ukládejte podél místní komunikace opravdu až v den odvozu,  v minulosti  totiž železo uložené u komunikace již přede dnem svozu do rána zmizelo!!!

 
V případě většího množství železného šrotu či elektroodpadu kontaktujte starostu SDH Tichá, p. Stanislava Šrámka st., tel. 728 133 644 - je možno dohodnout termín vývozu přímo od vašeho domu.