Jak a kdy hradit poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný do 31.03.2022.

Poplatky můžete hradit hotově do pokladny obce, případně převodem na účet: 6023801/0100, jako variabilní symbol uveďte vždy vaše číslo popisné.

Sazby poplatku za psa v obci Tichá:

Položka 1 pes 2 a další pes
a) za psa, jehož držitel bydlí v domě s nejvýše dvěma byty 150,- 200,-
b) za psa, jehož držitelem je důchodce, který bydlí v domě s nejvýše dvěma byty 100,- 150,-
b) za psa, jehož držitel bydlí v domě s více než dvěma byty 200,- 300,-
c) za psa, jehož držitelem je důchodce, který bydlí v domě s více než dvěma byty 150,- 200,-